/

【ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အမွတ္ MF4-069】ကံေကာင္းျခင္းလက္ေဆာင္