/

【ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အမွတ္ MF4-030】ေမတၱာခလို႔ေၾကြတဲ့မ်က္ရည္