/2017/

【ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အမွတ္ MF3-025】" အြန္လိုင္းေပၚက ေပးတ့ဲဒဏ္ရာ "