/2016/

【ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အမွတ္ MF2-045】"LOVING KINDNESS"