/2016/
MF2-038 "ကတိသစၥာ"

ကတိသစၥာ

【ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အမွတ္ MF2-134】"Feeling: Angry"

ပရိသတ္ႀကီးတို႔ေရ..

【ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အမွတ္ MF2-133】"ထင္ဟပ္ေစေသာ"

ပရိသတ္ႀကီးတို႔ေရ..

【ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အမွတ္ MF2-132】"ေရြးစရာရွိလား"

ပရိသတ္ႀကီးတို႔ေရ..
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ဆီတုိင္းသည္မိမိလိုခ်င္ေသာအခါကိုတယ္လိုခ်င္ပါက တျခားအရာမ်ားႏွင့္ မႏိႈင္းယွဥ္ဘဲထိုအခါ ကိုသာေရြးခ်ယ္သင့္ေၾကာင္း၊ ထိုအရာသည္မိမိအားအျပံဳးမ်ားေပးစြမ္းႏိုင္ေၾကာင္းကိုပံုေဖာ္ရိုက္ကူးထားပါသည္။

【ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အမွတ္ MF2-131】"အနာဂတ္ရဲ႕ပစၥဳပန္ကေလးမ်ား"

ပရိသတ္ႀကီးတို႔ေရ..
စစ္ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ရည္ရြယ္ကာဒါရုိက္တာက ယခုလိုပဲ ပံုေဖာ္ေပးထား ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

【ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အမွတ္ MF2-130】"ESCAPE"

ပရိသတ္ႀကီးတို႔ေရ..

Coming Soon

Best Micro Film ဆု

♥ First Prize …… USD $6,000 + ျပည္ပ Shooting Workshop
♥ Second Prize …… USD $5,000
♥ Third Prize …… USD $3,000
♥ People's Choice …… $500 + ျပည္ပ Shooting Workshop
♥ ႏွစ္သိမ့္ဆု (၇) ဆု ……. USD $500

Lucky Draw

♥ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ဇာတ္ကားမ်ားကို Like & Share ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ iPhone-6 ကို ကံစမ္းနိုင္မည့္ အခြင့္အေရး
♥ Micro Film Facebook မွာ သင့္စိတ္ကူးထဲက ပထမဆုရရွိနိုင္မည့္ Micro Film ေအာက္တြင္ comment ေပးျခင္းျဖင့္ iPhone-6 ကို ကံစမ္းနိုင္သည့္ အခြင့္အေရး

 • ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ရမည္။( အသက္အရြယ္၊ အလုပ္အကိုင္ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိပါ။ )
 • အဖြဲ႕အစည္းနာမည္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ပါက အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္အမည္ (ဆံုးျဖတ္ခ်မွတ္ႏိုင္သူ၏အမည္ျဖင့္)ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္သည္။
 • ၿပိဳင္ပြဲဝင္ဇာတ္ကားၾကာခ်ိန္မွာ (၃)မိနစ္ မွ (၅)မိနစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။
 • ၿပိဳင္ပြဲဝင္ေခါင္းစဥ္သတ္မွတ္မထားဘဲ မိမိႏွစ္သက္ရာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ပါ၀င္ရုိက္ကူးယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ပါသည္။
 • ဇာတ္လမ္းမ်ားမွာ မိမိကိုယ္တိုင္ေရးသား၊ ဖန္တီးထားေသာ ဇာတ္လမ္းမ်ား ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ (ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွတိုက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊သြယ္ဝိုက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ကူးယူဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ခြင့္မျပဳ။)
 • ၿပိဳင္ပြဲဝင္မည့္ ဇာတ္ကားမ်ားမွာ မည္သည့္ရုပ္သံလုိင္းတြင္မွ ျပသခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း အာမခံရမည္ျဖစ္သည္။
 • ၿပိဳင္ပြဲဝင္ဇာတ္ကားမ်ား၏ မူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပႆနာတစုံတစ္ရာေပၚေပါက္လာပါက ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးအဖြဲ႕မွ တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးမည္မဟုတ္ဘဲ ကာယကံရွင္ကသာ ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္သည္။
 • မိမိဖန္တီးေသာဇာတ္ကား၊ဇာတ္လမ္းမ်ားတြင္ပါဝင္သည့္ ဇာတ္လမ္းဇာတ္ညြန္းမ်ားတြင္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား တိုက္ရိုက္ (သုိ႔မဟုတ္) သြယ္ဝိုက္၍ ထိခိုက္ေစေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား မပါဝင္ေစရပါ။ ထုိ႔အျပင္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးကိုထိခိုက္ညိႈးႏြမ္းေစေသာ အခ်က္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ပ်က္ျပားေစႏိုင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုပါ လံုးဝ မပါဝင္ေစရပါ။
 • DVD ကို (MPEG 720*480)ေအာက္မနိမ့္ေသာ အရည္အေသြးရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ထုတ္လႊင့္မႈစနစ္ျဖစ္ေသာ NTSC System ျဖစ္ရမည္။ ထို႔အျပင္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ Micro Film ထဲတြင္ဇာတ္လမ္း အေၾကာင္း ကိုရွင္းလင္းေသာ ျမန္မာစကားေျပာ(သို႔) ျမန္မာစာတန္းထိုးပါဝင္ခြင့္ရွိသည္။
 • ၿပိဳင္ပြဲဝင္ဇာတ္ကားအားလံုး၏ရလဒ္သည္ အကဲျဖတ္ဒိုင္မ်ား၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္က ေနာက္ဆုံးအတည္ျဖစ္သည္။
 • မူပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာစည္းကမ္းခ်က္-
  • ၿပိဳင္ပြဲဝင္ဇာတ္ကားမ်ား၏မူပိုင္ခြင့္သည္ဦးစီးက်င္းပေရးအဖြဲ႔မွပိုင္ဆိုင္ၿပီး၊ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေၾကာ္ျငာက႑၊ စီးပြားေရးက႑ (DVD ေခြ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ီေရး) အႏုပညာျပပြဲတို႔တြင္ ဦးစီးက်င္းပေရးအဖြဲ႔မွအခမဲ့လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။
 • ၿပိဳင္ပြဲဝင္ဇာတ္ကားမ်ား၏ ျပန္လည္ထုတ္လုပ္၊ တည္းျဖတ္ပိုင္ခြင့္သည္ ဦးစီးက်င္းပေရးအဖြဲ႕မွသာပိုင္ဆိုင္သည္။
 • ဤၿပိဳင္ပြဲဝင္ဇာတ္ကားကို တစ္စံုတစ္ဦးကေသာ္လည္းေကာင္း၊အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ဇာတ္ကားမ်ားကိုစီးပြားေရးက႑တြင္အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက ဦးစီးက်င္းပေရးအဖြဲ႔ႏွင့္မူလပိုင္ရွင္တို႔၏တရားဝင္စာခြင့္ျပဳခ်က္ ရွိမွသာ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
 • ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ခိုးယူသံုးစြဲခဲ့လွ်င္ ဦးစီးက်င္းပေရးအဖြဲ႔မွ ထိုသံုးစြဲခဲ့သည့္လူ (သို႔) အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို တရားဥပေဒအရ အေရးယူပိုင္ခြင့္ရွိသည္။
 • ၿပိဳင္ပြဲဝင္ဇာတ္ကားလက္ခံရာ
  • E-mail - [email protected]
  • ေပးပို႔ရန္လိပ္စာ - အခန္း ၁၅၀၉၊ ဆာကူရာတာဝါ၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္။
  • ဖုန္း - 01-255165, 09-264382740 (ရံုးခ်ိန္အတြင္းသာ)
  • ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပခ်ိန္ - ဇြန္လ၂၀၁၆ မွ ၃၁ၾသဂုတ္၂၀၁၆
  • ပဏာမႏွင့္ ဖိုင္နယ္ပြဲ - စက္တင္ဘာလ
 • ၿပိဳင္ပြဲစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားကို http://www.facebook.com/myanmarmicrofilm ႏွင့္ http://www.myanmarmicrofilm.com တြင္ Download ရယူႏိုင္ပါသည္။

Coming Soon (Testing)

Videos

ပရိသတ္ႀကီးတို႔ေရ..

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကိုအသံုးျပဳကာ အသံုုး၀င္ႏိုင္သ

ကေလးငယ္မ်ားကို မိစံုဖစံုရွိလ်က္ ႏွင့္ မိတကြဲ ဖတ

အံ့ဖြယ္ထူးဆန္းေသာ ထီး၏အစြမ္းထက္မွု ႏွင့္ မိဘကို

ေလာကမွာ လူသံုးမ်ိဳးရွိသည့္အထဲမွ ပထမအမွားျဖစ္သည္

ယေန႔ေခတ္္တြင္ Sex Doll မ်ားေခတ္စားလာသည့္အေလ်ာက္

ယေန႔ေခတ္လူငယ္မ်ား၏ ယိုယြင္းပ်က္စီးေနေသာ အေျခအေန

ပရိသတ္ႀကီးတို႔ေရ..

စား၀တ္ေနေရးအတြက္ လွဳပ္ရွားရုန္းကန္ေနၾကတဲ့ လူ႔ေလ

ပရိသတ္ႀကီးတို႔ေရ..

Pages

Partner