/2016/
MF2-038 "ကတိသစၥာ"

ကတိသစၥာ

【ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အမွတ္ MF2-134】"Feeling: Angry"

ပရိသတ္ႀကီးတို႔ေရ..

【ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အမွတ္ MF2-133】"ထင္ဟပ္ေစေသာ"

ပရိသတ္ႀကီးတို႔ေရ..

【ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အမွတ္ MF2-132】"ေရြးစရာရွိလား"

ပရိသတ္ႀကီးတို႔ေရ..
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ဆီတုိင္းသည္မိမိလိုခ်င္ေသာအခါကိုတယ္လိုခ်င္ပါက တျခားအရာမ်ားႏွင့္ မႏိႈင္းယွဥ္ဘဲထိုအခါ ကိုသာေရြးခ်ယ္သင့္ေၾကာင္း၊ ထိုအရာသည္မိမိအားအျပံဳးမ်ားေပးစြမ္းႏိုင္ေၾကာင္းကိုပံုေဖာ္ရိုက္ကူးထားပါသည္။

【ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အမွတ္ MF2-131】"အနာဂတ္ရဲ႕ပစၥဳပန္ကေလးမ်ား"

ပရိသတ္ႀကီးတို႔ေရ..
စစ္ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ရည္ရြယ္ကာဒါရုိက္တာက ယခုလိုပဲ ပံုေဖာ္ေပးထား ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

【ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အမွတ္ MF2-130】"ESCAPE"

ပရိသတ္ႀကီးတို႔ေရ..

Coming Soon

Best Micro Film ဆု

♥ First Prize …… USD $6,000 + ျပည္ပ Shooting Workshop
♥ Second Prize …… USD $5,000
♥ Third Prize …… USD $3,000
♥ People's Choice …… $500 + ျပည္ပ Shooting Workshop
♥ ႏွစ္သိမ့္ဆု (၇) ဆု ……. USD $500

Lucky Draw

♥ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ဇာတ္ကားမ်ားကို Like & Share ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ iPhone-6 ကို ကံစမ္းနိုင္မည့္ အခြင့္အေရး
♥ Micro Film Facebook မွာ သင့္စိတ္ကူးထဲက ပထမဆုရရွိနိုင္မည့္ Micro Film ေအာက္တြင္ comment ေပးျခင္းျဖင့္ iPhone-6 ကို ကံစမ္းနိုင္သည့္ အခြင့္အေရး

 • ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ရမည္။( အသက္အရြယ္၊ အလုပ္အကိုင္ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိပါ။ )
 • အဖြဲ႕အစည္းနာမည္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ပါက အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္အမည္ (ဆံုးျဖတ္ခ်မွတ္ႏိုင္သူ၏အမည္ျဖင့္)ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္သည္။
 • ၿပိဳင္ပြဲဝင္ဇာတ္ကားၾကာခ်ိန္မွာ (၃)မိနစ္ မွ (၅)မိနစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။
 • ၿပိဳင္ပြဲဝင္ေခါင္းစဥ္သတ္မွတ္မထားဘဲ မိမိႏွစ္သက္ရာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ပါ၀င္ရုိက္ကူးယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ပါသည္။
 • ဇာတ္လမ္းမ်ားမွာ မိမိကိုယ္တိုင္ေရးသား၊ ဖန္တီးထားေသာ ဇာတ္လမ္းမ်ား ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ (ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွတိုက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊သြယ္ဝိုက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ကူးယူဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ခြင့္မျပဳ။)
 • ၿပိဳင္ပြဲဝင္မည့္ ဇာတ္ကားမ်ားမွာ မည္သည့္ရုပ္သံလုိင္းတြင္မွ ျပသခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း အာမခံရမည္ျဖစ္သည္။
 • ၿပိဳင္ပြဲဝင္ဇာတ္ကားမ်ား၏ မူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပႆနာတစုံတစ္ရာေပၚေပါက္လာပါက ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးအဖြဲ႕မွ တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးမည္မဟုတ္ဘဲ ကာယကံရွင္ကသာ ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္သည္။
 • မိမိဖန္တီးေသာဇာတ္ကား၊ဇာတ္လမ္းမ်ားတြင္ပါဝင္သည့္ ဇာတ္လမ္းဇာတ္ညြန္းမ်ားတြင္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား တိုက္ရိုက္ (သုိ႔မဟုတ္) သြယ္ဝိုက္၍ ထိခိုက္ေစေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား မပါဝင္ေစရပါ။ ထုိ႔အျပင္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးကိုထိခိုက္ညိႈးႏြမ္းေစေသာ အခ်က္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ပ်က္ျပားေစႏိုင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုပါ လံုးဝ မပါဝင္ေစရပါ။
 • DVD ကို (MPEG 720*480)ေအာက္မနိမ့္ေသာ အရည္အေသြးရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ထုတ္လႊင့္မႈစနစ္ျဖစ္ေသာ NTSC System ျဖစ္ရမည္။ ထို႔အျပင္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ Micro Film ထဲတြင္ဇာတ္လမ္း အေၾကာင္း ကိုရွင္းလင္းေသာ ျမန္မာစကားေျပာ(သို႔) ျမန္မာစာတန္းထိုးပါဝင္ခြင့္ရွိသည္။
 • ၿပိဳင္ပြဲဝင္ဇာတ္ကားအားလံုး၏ရလဒ္သည္ အကဲျဖတ္ဒိုင္မ်ား၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္က ေနာက္ဆုံးအတည္ျဖစ္သည္။
 • မူပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာစည္းကမ္းခ်က္-
  • ၿပိဳင္ပြဲဝင္ဇာတ္ကားမ်ား၏မူပိုင္ခြင့္သည္ဦးစီးက်င္းပေရးအဖြဲ႔မွပိုင္ဆိုင္ၿပီး၊ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေၾကာ္ျငာက႑၊ စီးပြားေရးက႑ (DVD ေခြ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ီေရး) အႏုပညာျပပြဲတို႔တြင္ ဦးစီးက်င္းပေရးအဖြဲ႔မွအခမဲ့လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။
 • ၿပိဳင္ပြဲဝင္ဇာတ္ကားမ်ား၏ ျပန္လည္ထုတ္လုပ္၊ တည္းျဖတ္ပိုင္ခြင့္သည္ ဦးစီးက်င္းပေရးအဖြဲ႕မွသာပိုင္ဆိုင္သည္။
 • ဤၿပိဳင္ပြဲဝင္ဇာတ္ကားကို တစ္စံုတစ္ဦးကေသာ္လည္းေကာင္း၊အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ဇာတ္ကားမ်ားကိုစီးပြားေရးက႑တြင္အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက ဦးစီးက်င္းပေရးအဖြဲ႔ႏွင့္မူလပိုင္ရွင္တို႔၏တရားဝင္စာခြင့္ျပဳခ်က္ ရွိမွသာ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
 • ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ခိုးယူသံုးစြဲခဲ့လွ်င္ ဦးစီးက်င္းပေရးအဖြဲ႔မွ ထိုသံုးစြဲခဲ့သည့္လူ (သို႔) အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို တရားဥပေဒအရ အေရးယူပိုင္ခြင့္ရွိသည္။
 • ၿပိဳင္ပြဲဝင္ဇာတ္ကားလက္ခံရာ
  • E-mail - [email protected]
  • ေပးပို႔ရန္လိပ္စာ - အခန္း ၁၅၀၉၊ ဆာကူရာတာဝါ၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္။
  • ဖုန္း - 01-255165, 09-264382740 (ရံုးခ်ိန္အတြင္းသာ)
  • ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပခ်ိန္ - ဇြန္လ၂၀၁၆ မွ ၃၁ၾသဂုတ္၂၀၁၆
  • ပဏာမႏွင့္ ဖိုင္နယ္ပြဲ - စက္တင္ဘာလ
 • ၿပိဳင္ပြဲစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားကို http://www.facebook.com/myanmarmicrofilm ႏွင့္ http://www.myanmarmicrofilm.com တြင္ Download ရယူႏိုင္ပါသည္။

Coming Soon (Testing)

Videos

ပရိသတ္ႀကီးတို႔ေရ..

ပရိသတ္ႀကီးတို႔ေရ..

မိဘရွိေသာကေလးငယ္သည္ မိဘ၏အရိပ္ေအာက္တြင္ အခက္အခဲမ

ခ်မ္းသာမွုႏွင့္ ဆင္းရဲမွု ႏွစ္ခုၾကားလူတန္းစား ႏ

အရာရာကိုေပါ႔ပ်က္ပ်က္ေတြးတတ္ေသာေကာင္းေလးတစ္ေယာက္

ပရိသတ္ႀကီးတို႔ေရ..

ကေလးငယ္မ်ားကို မိစံုဖစံုရွိလ်က္ ႏွင့္ မိတကြဲ ဖတ

ပရိသတ္ႀကီးတို႔ေရ..

အံ့ဖြယ္ထူးဆန္းေသာ ထီး၏အစြမ္းထက္မွု ႏွင့္ မိဘကို

စာဖတ္ျခင္းဟာ လူသားေတြအတြက္မ်ားစြာ အက်ိဳးရွိပါတယ

ေခတ္ဆန္တဲ့အဝတ္အစားမ်ားကိုဝတ္ဆင္ၾကတဲ့အမ်ိဳးသမီးမ

Pages

Partner