/2016/

About

Micro Film ၏အဓိပၸါယ္

Micro film ဆိုသည္မွာ Online တြင္ထုတ္လႊင့္ေသာ၊ အခ်ိန္တခဏေလးေပးရံုျဖင့္ အားလပ္ခ်ိန္တြင္ ၾကည့္ရႈႏုိင္ေသာၿပီး ဇာတ္လမ္းအျပည့္အစံုကို တစ္ခါတည္းၾကည့္ရႈႏိုင္ေသာ ရုပ္ရွင္အေသးစား ျဖစ္သည္။

 1. ထူးျခားခ်က္

  1. တင္ဆက္ရန္ၾကာခ်ိန္- ၃၀-၃၀၀ စကၠန္႔ ။
  2. ထုတ္လုပ္မႈၾကာခ်ိန္ - ၁ရက္မွ၇ရက္အတြင္း (သို႕) ႏွစ္ပတ္သံုးပတ္ ။
  3. ရင္းႏွီးမႈပမာဏ - (ကန္ေဒၚလာသံုးေလးရာမွ သံုးေလးေထာင္အတြင္း) Video အတို။
  4. ဇာတ္လမ္း - ဟာသမ်ား၊ ေခတ္သစ္ဖက္ရွင္မ်ား၊ ပညာဓါနမ်ား၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာမ်ားကို အေျခခံၿပီး တစ္ပုဒ္ခ်င္းျဖစ္ေစ၊ စီးရီးလိုက္ျဖစ္ေစ ဇာတ္လမ္းဖန္တီးႏိုင္သည္။
  5. ကြန္ပ်ဴတာ၊ လက္ကိုင္ဖုန္း၊ Camera ၊ DV、DC、MP4 စသည္တို႕ျဖင့္ ရိုက္ကူးၿပီး ထုတ္လႊင့္ေသာ ဇာတ္လမ္းတုိုျဖစ္သည္။
 2. Micro Film ျဖစ္တည္လာပံု

  Micro film သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၉၀ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကာလမ်ား၌ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ေျမေအာက္ခန္းမ်ား၊ ေကာ္ဖီဆိုင္မ်ား၊ ဘီယာဘားမ်ား စေသာ နားေနရာမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာဖန္တီးျပီး လူနည္းစုမ်ားရႈစားႏိုင္ရန္ ျပသခဲ့သည္။ ယခုတြင္ Micro film သည္ ဇာတ္လမ္းတိုသက္သက္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ Online Media မ်ား၊ ရိုက္ကူးေရးနည္းပညာမ်ားတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေပၚမူတည္ၿပီး Online တြင္ လ်င္ျမန္စြာ ေခတ္စားလာသည္။

 3. Micro film သည္ IT ေခတ္တြင္ တစ္ေခတ္ဆန္းေစသည္

  IT ေခတ္၏ ရုပ္ရွင္ပံုစံတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ အေခၚအေဝၚသည္လည္း တရုတ္ျပည္၏တမူထူးမႈကို ေပၚလြင္ေစသည္။ တိုေတာင္းေသာ အခ်ိန္၊ ထုတ္လုပ္မႈ၊ ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံမႈတို႕အျပင္ ေသးငယ္ေသာ၊ ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ေသာပံုစံမ်ားျဖင့္ Social Media တစ္ေခတ္ဆန္းေစသည္။

Micro film အမ်ိဳးအစားမ်ား

 1. ဟာသအမ်ိဳးအစား

  • မိတ္ဆက္
   ထိုအမ်ိဳးအစား Micro film မ်ားမွာ လြန္ကဲေသာ ဟာသမ်ားႏွင့္ ပံုေဖာ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။
  • တင္ျပမႈပံုစံ
   အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကိုမူတည္ၿပီး ဟာသမ်ားလြန္ကဲစြာ ေရာေႏွာကာ ရိုးစင္းေသာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကို စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေအာင္ တင္ျပႏိုင္သည္။ ထို႕ျပင္ ေနာက္ခံရႈခင္းေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း သာမန္ျပည္သူဘဝကို ပိုမိုထင္ဟပ္ေစသည္။
 2. Romantic ပံုစံ

  • မိတ္ဆက္
   ထိုအမ်ိဳးအစား Micro film မ်ားမွာ အခ်စ္အေၾကာင္းကို သာယာလွပစြာ ဇာတ္လမ္းဆင္ထားသည္။
  • တင္ျပမႈပံုစံ
   ငယ္ရြယ္ႏုနယ္ေသာ သရုပ္ေဆာင္မ်ားကို အသားေပးရိုက္ကူးကာ ပရိသတ္၏စိတ္ကိုဖမ္းစားသည္။ ေနာက္ခံအျပင္အဆင္တြင္လည္း ဂရုတစိုက္ျပင္ဆင္ကာ Romantic ဆန္ဆန္ ပံုေဖာ္ၿပီး အခ်စ္အေၾကာင္းကို အသားေပးထားသည္။
 3. ဘဝကို ၾကိဳးစားတိုက္ပြဲဝင္သူ ဇာတ္ေကာင္ပံုစံ

  • မိတ္ဆက္
   ထိုအမ်ိဳးအစား Micro film မ်ားမွာ ဘဝကို ႀကိဳးႀကိဳးစားစားျဖတ္သန္းေသာ လူငယ္ဇာတ္ေကာင္ကို အသားေပးကာ ဇာတ္လမ္းဆင္ရိုက္ကူးသည္။
  • တင္ျပမႈပံုစံ
   စစ္မွန္ေသာ၊ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ေကာင္းေသာ ဇာတ္လမ္းျဖင့္ ပရိသတ္ကို ဖမ္းစားသည္။
 4. ေရွးေခတ္ဇာတ္ေကာင္

  • မိတ္ဆက္
   ထိုအမ်ိဳးအစား Micro film မ်ားမွာ ေရွးေခတ္ အဝတ္အစားမ်ား၊ အျပင္အဆင္မ်ားကို ႏွစ္သက္ေသာ ပရိသတ္မ်ားကို အထူးေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈေပးစြမ္းႏိုင္သည္။
 5. ၅၂၈ေမတၱာဘြဲ႕ ဇာတ္လမ္းပံုစံ

  • မိတ္ဆက္
   ၅၂၈ေမတၱာဘဲြ႕ မိဘႏွင့္သားသမီးၾကားေမတၱာ (သို႕) ဇနီးေမာင္ႏွံၾကားေမတၱာကို ဇာတ္အိမ္တည္သည္။ လူတိုင္းတြင္ ေသြးသားေတာ္စပ္ခ်င္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားၾကံဳေတြ႕ဖူးသျဖင့္ ပရိသတ္ႏွင့္ စိတ္ကူးတစ္ထပ္တည္းက်ကာ ဇာတ္လမ္းကို ပိုမိုေအာင္ျမင္ေစသည္။
  • တင္ဆက္မႈပံုစံ
   ေႏြးေထြးသိမ္ေမြ႕မႈကို အေျခခံၿပီး တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စကားလံုးမ်ားမွာလည္း ေမတၱာမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္။
 6. လွပေသာ ရႈေမွ်ာ္ခင္း

  • မိတ္ဆက္
   ထူးျခားခ်က္မွာ လွပေသာရႈေမွ်ာ္ခင္းမ်ားႏွင့္ ပရိသတ္စိတ္ကို ဖမ္းစားထားသည္။
  • တင္ျပမႈပံုစံ
   လွပေသာရႈေမွ်ာ္ခင္းမ်ားႏွင့္ လူသားတို႕၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ ဘဝပံုျပင္မ်ားကို ေရာစပ္ရိုက္ကူးထားသည္။

ႏိုင္ငံတကာမွ Micro Film ရုပ္ရုင္ပြဲေတာ္

တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ Micro Film ရုပ္ရုင္ပြဲေတာ္၊ CMFF ကေနဒါ Micro Film ရုပ္ရုင္ပြဲေတာ္၊ ႏိုင္ငံတကာလူငယ္ Micro Film ရုပ္ရုင္ၿပိဳင္ပြဲ၊ အာရွႏိုင္ငံတကာ Micro Film ရုပ္ရုင္ပြဲေတာ္၊ ေျမာက္အေမရိက ႏိုင္ငံ Micro Film ရုပ္ရုင္ပြဲေတာ္။
(Micro Film ရုပ္ရုင္ပြဲေတာ္တစ္ခုခ်င္းစီ ၏မိတ္ဆက္ခ်င္းကို ေနာက္Fileအတြဲတြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။)