/2015/

MF191 "မီးစိမ္းျပမွေမာင္းပါ"

အငွားယဥ္ေမာင္းကိုၿဖိဳးသည္ မိမိခ်စ္သူခင္ေအးဟန္ယေန႔တြင္ အျခားတစ္ေယာက္ႏွင့္လက္ထပ္မည္ကို သိ၍ စိတ္မရွင္လန္းျဖစ္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသမီးတေယာက္က ကိုၿဖိဳးကားကိုဌား၍ မဂါၤလာေဆာင္မည့္ေဟာ္တယ္သို႔ပို႔ခိုင္းသည္။