/2015/

MF103"ကူးစက္တတ္သည္"

သင္နဲ႔တစ္ခါမွမျမင္ဘူးတဲ့သူျဖစ္ပါေစ၊သင္တစ္ခ်က္ၿပံဳးျပလိုက္တာနဲ႔သင့္ကိုျပန္ျပံဳးျပမွာပါ။ဒီလိုပါပဲသင္ကစၿပီးမဲ့ျပလိုက္ရင္သူကအနည္းဆံုးေတာ့သင့္ကိုမ်က္ေမွာင္က်ံဳ႕ျပန္ၾကည့္ပါလိမ့္မယ္။အဲ့ဒီေတာ့အၿပံဳးပဲျဖစ္ျဖစ္အမဲ့ပဲျဖစ္ျဖစ္ ကူးစက္တက္တယ္ဆိုတာသင္လက္ခံမလား။